Asianajotoimisto Hannu Korpinen

Asianajaja

Täytetty 50%

Tiedot

+358 3 6166722
Kasarmikatu 1, 13100 Hämeenlinna, Suomi

Sijainti

Kuvaus


Näitä sivuja päivitetään ja kehitetään säännöllisesti muutamia kertoja vuodessa. Oikeudellisten säännösten sisältö ja tulkinta muuttuvat kuitenkin jatkuvasti, joten näiden sivujen informaatiosisällön jatkuvaa ajantasaisuutta ja ehdotonta oikeellisuutta ei näin ollen voida taata eikä toimistomme vastaa näillä sivuilla mahdollisesti olevista virheistä. Sivuilla olevat tiedot ovat luonteeltaan yleisiä eivätkä välttämättä ole riittäviä käytettäviksi yksittäisissä oikeustapauksissa. Jos tietoja kuitenkin käytetään, tapahtuu tämä käyttäjän omalla vastuulla.