Asianajotoimisto Halonen Lakka & Tuomi Oy

Asianajaja

Täytetty 40%

Tiedot

+358 103 221890
Väinönkatu 28, 40100 Jyväskylä, Suomi

Sijainti

Kuvaus


Yksityisten henkilöiden toimeksiannot liittyvät usein perhe- ja perintöoikeuteen, kuten testamenttien, avioehtojen ja perukirjojen laatimiseen sekä ositusten tai perinnönjakojen toimittamiseen, asuntokauppariitoihin, vahingonkorvauksiin, erilaisten sopimusten ja asiakirjojen laadintaan sekä riita- ja rikosoikeudenkäynteihin.

Yritysten, yhdistysten ja asunto-osakeyhtiöiden toimeksiannot liittyvät usein sopimusoikeuteen, työsopimuksiin liittyviin riitoihin, vahingonkorvausoikeuteen, yhtiöoikeuteen, yrityskauppoihin sekä erinäisiin oikeudenkäynteihin. Hoidamme myös yrityssaneerauksia ja konkurssipesiä.