Asianajotoimisto Alfa Oy

Asianajaja

Täytetty 50%

Tiedot

Maanantai
8–16
Tiistai
8–16
Keskiviikko
8–16
Torstai
8–16
Perjantai
8–16
Lauantai
Suljettu
Sunnuntai
Suljettu
+358 3 31429000
Hämeenkatu 20 A, 33200 Tampere, Suomi

Sijainti

Kuvaus


Ilkka Miettinen valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta vuonna 1981, auskultoi Ruoveden tuomiokunnassa ja sai varatuomarin arvon vuonna 1983. Ilkka toimi 1980-luvun alkuvuosina Tampereella syyttäjän ja oikeusneuvosmiehen sijaisena sekä Helsingissä lakimiehenä lakiasiaintoimistossa. Hän työskenteli vuosina 1986-1990 Helsingissä Kansallisrahoitus Oy:n palveluksessa lakimiehenä, lakiasiainosaston osastopäällikkönä ja lopuksi projektirahoitusyksikön rahoitusjohtajana. Ilkka siirtyi asianajotehtäviin vuonna 1991 ja toimi vuoteen 2000 saakka Tampereella Asianajotoimisto Patrikainen & Miettisen osakkaana ja toimitusjohtajana. Ilkka on ollut Alfassa osakkaana toimiston perustamisesta lähtien. Hän toimi Alfan toimitusjohtajana vuosina 2001-2015 ja siirtyi keväällä 2015 yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Ilkalla on monialainen osaaminen erilaisista liike-elämän sopimusjärjestelyistä. Hänen vahvaa osaamistaan ovat erityisesti yrityskaupat ja yritysjärjestelyt, rahoitus, rakentamisoikeus ja IPR-oikeus. Ilkka on patentteihin ja hyödyllisyysmalleihin, yrityssalaisuuksien suojaamiseen sekä markkinaoikeudellisiin riitaisuuksiin (sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa) liittyvissä kysymyksissä yksi maamme kokeneimmista asianajajista Helsingin ulkopuolella. Hän on pitkän asianajouransa aikana laatinut paljon erityyppisiä kaupallisia sopimuksia suomeksi ja englanniksi sekä hoitanut menestyksekkäästi liike-elämän riitaisuuksiin liittyneitä vaativia oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyjä.

Heikki Taulaniemi valmistui ekonomiksi Tampereen yliopistosta 1977 ja oikeustieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta 1981. Heikki aloitti asianajouransa Asianajotoimisto Seppo J. Nieminen Ky:ssä valmistumisensa jälkeen, auskultoi vuosina 1983-1984 Pirkkalan tuomiokunnassa ja sai varatuomarin arvon vuonna 1984. Heikki on työskennellyt asianajotehtävissä yli 30 vuotta. Alfassa hän on ollut osakkaana toimiston perustamisesta vuodesta 2001 lähtien.

Heikillä on pitkä kokemus maa- ja metsätalouden lakiasioista ja hän on toteuttanut urallaan lukemattomia maatilojen ja metsätilojen omistusjärjestelyjä sekä sukupolvenvaihdoksia. Heikin ydinosaamista ovat maankäyttöön, kaavoitukseen, ympäristöoikeudellisiin lupiin sekä maanjakoon liittyvät asiat. Hänen toinen vahva osaamisalueensa on perintö- ja perheoikeus. Heikki laatii asiakkaillemme päivittäin testamentteja ja avioehtosopimuksia sekä avustaa perintöverosuunnittelussa. Hän toimii asiamiehenä kuolemantapausten ja avioerotilanteiden jälkeisten riitatilanteiden ratkaisemisessa ja on ollut kokemustaustastaan johtuen viime vuosina erittäin käytetty käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä ja pesänjakaja riitaisissa kuolinpesissä ja avioero-osituksissa.

Heikki on kirjoittanut maa- ja metsätalouden lakiasioihin sekä perintö- ja perheoikeuteen liittyvistä kysymyksistä artikkeleita ja hän myös luennoi näistä aiheista säännöllisesti. Heikillä on ollut vuosien varrella monia luottamustehtäviä. Hän on tällä hetkellä LähiTapiola-ryhmän Pirkanmaan alueyhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Tiina Koskinen-Tammi valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Lapin yliopistosta 1997. Tiina auskultoi vuosina 1998-1999 Oulun käräjäoikeudessa ja sai tämän jälkeen varatuomarin arvon. Hän toimi uransa alkuvuosina Lapin yliopiston amanuenssina ja assistenttina, Lapuan käräjäoikeuden käräjätuomarina sekä poliisikoulussa oikeudellisten aineiden opettajana. Tiina on suorittanut perustutkinnon jälkeen sekä oikeustieteen lisensiaatin (2000) että oikeustieteen tohtorin (2004) tutkinnot. Hän aloitti Alfassa lakimiehenä vuonna 2003 ja on ollut toimiston osakas vuodesta 2013.

Tiinan lisensiaatintutkimus ja väitöskirja käsittelevät kosteus- ja homevaurioihin liittyviä vastuukysymyksiä asuntokaupan sopimusoikeudellisena ongelmana. Tiina hallitsee erinomaisesti näitä erityiskysymyksiä koskevan säädöspohjan ja oikeuskäytännön ja on yksi maamme johtavista asiantuntijoista homevaurioituneisiin asuntoihin ja kiinteistöihin liittyvissä riidoissa. Hän hoitaa asunto- ja kiinteistökauppariitoja jatkuvasti myös Pirkanmaan ulkopuolella. Tiina on perehtynyt laaja-alaisesti muuhunkin kiinteistöjä ja asumista koskevaan juridiikkaan. Hänellä on kattava osaaminen mm. rakentamista, vuokrasuhteita ja kiinteistönvälittäjän vastuuta koskevista asioista sekä asunto-osakeyhtiöoikeudesta.

Tiina luennoi asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvistä kysymyksistä mm. lakimiehille, kiinteistönvälittäjille ja teknisen alan asiantuntijoille. Hän on kirjoittanut aihepiiristä lukuisia tieteellisiä artikkeleita sekä yhdessä asianajaja Leena Laurilan kanssa vuonna 2010 julkaistun asunto- ja kiinteistökauppariitojen hovioikeuskäytäntöä koskevan teoksen. Tiina toimi vuosina 2010-2012 ympäristöministeriön asettaman ”Kosteus- ja hometalkoiden Asuntokaupan turvan parantaminen” -hankkeen päävastuullisena vetäjänä. Hän on vastannut myös ympäristöministeriön julkaiseman omakotitalon ostajan ja myyjän oppaan laatimisesta.

Peter Rasmussen valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2004. Hän työskenteli valmistumisensa jälkeen valtiokonttorin rahoitustoimialalla 2004-2005, suoritti tämän jälkeen tuomioistuinharjoittelun Tampereen käräjäoikeudessa ja sai varatuomarin arvon vuonna 2006. Peter tuli Alfaan lakimieheksi keväällä 2006. Hänet kutsuttiin yhtiön osakkaaksi vuonna 2012 ja nimitettiin toimitusjohtajaksi keväällä 2015.

Peter on kokenut oikeudenkäyntiasiamies; prosessioikeus ja juttujen ajaminen tuomioistuimissa ovat hänen vahvinta osaamisaluettaan. Peter on ollut vaativien siviiliriitojen ja välimiesmenettelyiden lisäksi mukana eräissä suurissa talousrikosoikeudenkäynneissä ja hallintoprosesseissa. Peter on täydentänyt prosessiosaamistaan syksyllä 2016 käymällä Helsingissä Keskuskauppakamarin järjestämän ”Välimieskoulu”-seminaarisarjan.

Peterin substanssiosaaminen keskittyy erityisesti liikejuridiikkaan liittyviin kysymyksiin, kuten osakeyhtiöoikeuteen, yritysten sopimusasioihin, tuotevastuuseen ja tavaramerkkeihin. Hän hoitaa Alfassa myös työoikeuteen ja rakennusoikeuteen liittyviä toimeksiantoja (rakennusurakkariidat; maankäyttö- ja rakennuslain mukainen muutoksenhaku) sekä erilaisia vahingonkorvausasioita.

Peterillä on monipuolinen kielitaito. Hän työskentelee sujuvasti suomen, englannin ja ruotsin kielillä ja kommunikoi tarpeen vaatiessa myös saksaksi ja ranskaksi. Peter on englanninkielisen joukkuedebatoinnin Euroopan mestari vuodelta 2013.

Leena Laurila valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Turun yliopistosta vuonna 2002. Leena työskenteli uransa alkuvaiheessa erilaisissa EU:hun liittyvissä tutkimusprojekteissa ja toimi oikeustieteen opettajana opistotasolla. Hän sai varatuomarin arvon vuonna 2004 suoritettuaan auskultoinnin Toijalan käräjäoikeudessa. Leena toimi vuosina 2006-2009 Asianajotoimisto Suojanen & Alanen Oy:n palveluksessa avustavana lakimiehenä. Hän aloitti Alfan palveluksessa vuonna 2009.

Leena on keskittynyt toimistossamme erityisesti asunto- ja kiinteistökauppariitoihin sekä muihin asumiseen ja rakentamiseen liittyvien toimeksiantojen hoitamiseen. Leenalla on hyvä asiantuntemus asunto-osakeyhtiötä koskevista lakiasioista, kiinteistöoikeudesta sekä rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvästä juridiikasta. Hän on hoitanut toimistossamme myös muunlaisia sopimus- ja vahingonkorvausasioita sekä oikeudenkäyntejä.

Marjaana Lehtonen valmistui oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2013. Hän työskenteli jo ennen valmistumistaan harjoittelijana helsinkiläisessä asianajotoimistossa sekä käräjäsihteerin tehtävissä Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Opiskeluaikanaan Marjaana toimi vuosina 2010-2011 myös luotonvalvojana SEB Kort AB:ssa. Hän aloitti Alfan palveluksessa lakimiehenä vuoden 2013 alussa.

Marjaana hoitaa pääasiassa yritysasiakkaidemme liikejuridiikkaan liittyviä toimeksiantoja. Hänellä on erityisosaamista sopimusoikeudesta, yleisestä vahingonkorvausoikeudesta, kilpailuoikeudesta sekä osakeyhtiöoikeudesta. Marjaana laati maisteritutkintoon sisältyneen lopputyönsä aiheesta ”Välipääomarahoitus – osakeyhtiön rahoitusmahdollisuudet Suomessa”.

Marjaana avustaa päämiehiämme myös tuomioistuimissa sekä riita-asioissa että sovittelumenettelyissä. Erimielisyystilanteissa on hän ollut selvittelemässä mm. asunto- ja kiinteistökauppariitoja sekä muita asumiseen ja rakentamiseen liittyviä toimeksiantoja. Hänet on hyväksytty Suomen Asianajajaliiton jäseneksi maaliskuussa 2017.

Marko Lounatmaa valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2003. Hän suoritti tuomioistuinharjoittelun Imatran käräjäoikeudessa 2004-2005. Työskenneltyään tovin valtion palveluksessa hän siirtyi asianajoalalle. Marko on työskennellyt liikejuridiikkaan keskittyvissä asianajotoimistoissa useita vuosia.

Uransa aikana Marko on työskennellyt myös yritysjuristina konsernissa, joka toimii tukkukaupan ja jakeluliiketoiminnan alalla Euroopassa sekä Aasiassa. Markolla on ensikäden kokemusta yritysmaailmassa toimimisesta, ja hän tuntee hyvin kansainvälisen liiketoiminnan juridiikkaa.

Lakimiestöiden lisäksi Marko on suorittanut MBA-tutkinnon San Franciscossa Yhdysvalloissa. Valmistuttuaan vuonna 2015 hän palasi Suomeen juristin työhön. Markon silmät syttyvät hänen päästessään avustamaan yrityksiä kehityksen ja menestyksen tiellä. 

Niko Värttiö valmistui oikeustieteen maisteriksi Lapin Yliopistosta 2014. Niko toimi OTM-opintojensa ohella koko opiskeluaikansa Rovaniemellä Pohjolan Osuuspankin lakipalveluissa. Valmistuttuaan tammikuussa 2014 hän aloitti pankkilakimiehen työt OP-ryhmässä. Niko siirtyi Satapirkan Osuuspankista Alfaan lakimieheksi huhtikuussa 2017.

Nikolla on entisenä ”Osuuspankin tuomarina” vankka kokemus etenkin perhe- ja perintöoikeudesta sekä kiinteistö- ja asuntokauppa-asioista. Pankkilakimiestaustansa kautta hänellä on satojen toimeksiantojen kokemus esimerkiksi perunkirjoituksista, perinnönjaoista sekä avioero- ja jäämistöosituksista. Niko toimii käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana riitaisissa kuolinpesissä sekä avioero-osituksissa. Asiakkaiden omaisuuden hoitoon liittyviä lainopillisia toimeksiantoja hoitaessaan Niko on avustanut asiakkaita myös perintö- ja verosuunnittelussa.

Niko on Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja, ja hän on vahvistanut lähes sata kiinteistökauppaa vuosittain. Nikolla on erityisosaamista maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksista sekä niihin liittyvistä verotuskysymyksistä. Niko on työtehtävissään hoitanut myös saatavien oikeudellista perintää ja valvonut työnantajansa etuja asiakkaiden eri maksukyvyttömyystilanteissa kuten konkursseissa ja velkajärjestelyissä.

Olli Repo valmistui oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2016. Olli aloitti uransa Alfassa jo opiskeluaikanaan ja on työskennellyt Alfassa harjoittelijana vuodesta 2014 saakka. Tehtävänimikkeeksi vaihtui lakimies valmistumisen jälkeen 2016.

Ollin opintojen pääpaino oli immateriaalioikeudessa ja sopimusoikeudessa. Olli kirjoitti gradunsa englanniksi aiheesta Context over Consent – Addressing the Status of Non-Signatories in International Commercial Arbitration.

Alfassa Olli hoitaa yritysasiakkaidemme sopimus- ja yhtiöoikeuteen sekä työoikeuteen liittyviä toimeksiantoja. Olli on osallistunut useiden kotimaisten ja kansainvälisten sopimus- ja yhtiöoikeudellisten toimeksiantojen hoitoon ja hoitaa säännönmukaisesti mm. saatavien perintään liittyviä toimeksiantoja.

Ollilla on lisäksi erityisosaamista perhe- ja jäämistöoikeudellisista asioista. Yhtiöoikeudellisten toimeksiantojen ohella hän on osallistunut lukuisiin perunkirjoituksiin ja avioero-osituksiin ja avustanut toimistomme asianajajia pesänselvitykseen ja perinnönjakoon liittyvissä tehtävissä.