Asianajotoimisto Klingendahl Oy

Asianajaja

Täytetty 40%

Tiedot

+358 3 2602000
Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere, Suomi
5
Oppia lisää

Sijainti

Kuvaus


Avustamme asiakasyrityksiämme yritystoiminnan eri vaiheissa, esimerkiksi erilaisissa yhtiöiden kehitys- ja muutostilanteissa sekä yhtiön hallintoon liittyvissä erityiskysymyksissä. Laajemman yhteistyön välineeksi tarjoamme tapauskohtaisesti myös kiinteästi hinnoiteltua palvelua, jolla oikeudellinen konsultointi tulee kiinteämmäksi osaksi asiakasyhtiön hallintoa. Tiiviin yhteistyön edut on kokemuksemme mukaan koettu molemminpuolisiksi.

Sopimusoikeudelliset toimeksiannot – muun muassa sopimusten laatiminen, riskien analysointi, avustaminen sopimus- ja kauppaneuvotteluissa – muodostavat yhden toimintamme painopistealueista. Asiakaskuntaamme kuuluu useilla eri teollisuudenaloilla toimivia yhtiöitä, joita avustamme sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Avustamme asiakkaitamme jatkuvasti myös esimerkiksi kiinteistö- ja omaisuusjärjestelyihin liittyvissä sopimusasioissa.

Työoikeudelliset kysymykset liittyvät olennaisesti yritysasiakkaidemme ja siten myös meidän arkipäiväämme. Avustamme yrityksiä, organisaatioita sekä työntekijöitä työsopimuksiin, uudelleenorganisointiin, työsuhteiden päättämiseen sekä työoikeudellisten riitojen ratkaisuun liittyvissä tapauksissa.

Tehtävänämme on pyrkiä asiakkaamme edun parhaiten turvaavaan lopputulokseen, missä harkinnassa on osattava ottaa huomioon tapauskohtaisten olosuhteiden lisäksi esimerkiksi erimielisyyksien muut kaupalliset vaikutukset. Mikäli vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot eivät johda asiakkaamme edun turvaavaan lopputulokseen, toimistollamme on valmiudet avustaa asiakasta kaikissa riidanratkaisuprosesseissa.

Toimistollamme on kattava kokemus sekä myyjän että ostajan avustamisesta osake- ja liiketoimintakaupoissa sekä muissa omistuksen uudelleenjärjestelyissä. Palvelumme kattavat yritysjärjestelyiden suunnittelu-, toteutus- ja haltuunottovaiheiden oikeudelliset kysymykset, tarvittaessa yhdessä esimerkiksi vero-oikeudellisten yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Yritystoiminta on altista suhdanteille ja muutoksille. Konsultoimme yhtiön toimielimiä insolvenssitilanteisiin liittyvistä vastuukysymyksistä sekä hoidamme yrityssaneeraus- ja konkurssiasiat tehokkaasti.