Arkkitehtitoimisto Johansson Ky

Arkkitehtitoimisto

Täytetty 40%

Tiedot

+358 40 5321213
Brahenkatu 24, 87100 Kajaani, Suomi

Sijainti

Kuvaus


Yrityksen pääosakkaana on ollut rakennusarkkitehti Markku Helke. Hän on aikaisemmin toiminut Keski-Suomen rakennuspiirissä arkkitehtisuunnittelijana. Rakennushallinnon lakkauttamisen jälkeen 1995 Markku Helke perusti oman suunnittelutoimiston Arkdigi Oy, jossa muita osakkaita olivat hänen perheensä jäsenet 15 %:n omistusosuudella.

Harrastuksen kautta rakennusarkkitehti Markku Helke on osallistunut vuosien ajan "Cercle Culinaire de Jyväskylä" –nimisen kokkikurssin toimintaan. Tätä kautta hänelle on suurkeittiöt tulleet tutuiksi ja tätä hän on hyödyntänyt mm. suurkeittiöiden suunnittelussa.

CAD-piirtäminen on tullut nykyisin vaatimukseksi kaikkialla rakennussuunnittelussa ja –hankkeissa. Yritys onkin palvellut lukuisia asiakkaita piirtämällä vanhojen rakennusten pohjapiirroksia AutoCAD´illä peruskorjauksia ja putkiremontteja varten.

Vuonna 2002 Arkdigi Oy:n osakkaat möivät yrityksen Arkproperties Oy:lle, jonka omistajina toimivat myös hänen perheensä jäsenet ja josta Markku Helke omistaa 85 %. Yrityksen toiminta on jatkunut tämän jalkeen entiseen malliin.